wcec-secretariat

 
 
 
 
 
 
 
 

第16届世界华商大会 现接受申办

Email Print

2018年1月1日开始接受2021年第16届世界华商大会的主办申请,报名截止:2018年6月30日。

 

 

点击此,了解更多详情。